نیماژ

نیماژ

آثار چاپ شده در نیماژ

این کتاب حاوی یادداشت ها، اعترافات، ترس ها، خاطرات، داستان ها و دلنوشته هایی است که نویسنده نمی تواند نامی واحد بر آن ها بگذارد. نوشته هایی خواندنی و جذاب که گاه با طنز در آمیخته اند، گاه ترسناک اند، گاه غم انگیز.

آواز پر جبرئیل بازنویسی مدرنی از اندیشه‌های شیخ شهاب‌الدین سهروردی، شیخ اشراق است. این کتاب شامل ۱۴ داستان می‌شود که همگی آن‌ها بازنویسی‌ای از نوشته‌های سهروردی هستند. خسروی در خصوص این نوشته می‌گوید: بی‌آنکه مدعی درک تمثیلات شیخ اشراق باشم، که البته کار من نیست، شاید حاصل خوانده‌های من از قصه‌های شیخ تنها کشف و لذت از بارقه‌های خلاقیت‌های ادبی او باشد.

77