چشمه

چشمه

آثار چاپ شده در چشمه

رمان «آداب دنیا» تجربه ی یک رمان نفس گیر است از «یعقوبِ یادعلی». نویسنده ای که نامش یادآور برخی از بهترین داستان های دهه ی گذشته ی ادبیات ایران است. یادعلی در این رمان در عین پای بندی به واقع گرایی، روحی متافیزیکی را احضار می کند که درش چهره های عجیبی از شخصیت هایش پنهان شده اند؛ چهره هایی که با جلو رفتن داستان از سایه بیرون می آیند… یک پلیس خسته و توبیخ شده درگیر ماجرای ناپدید شدن مردی می شود که پایش را به ویلایی بزرگ باز می کند؛ ویلایی که براساس نگاهی آرمانی ساخته شده و ساکنانش را گرد هم آورده است. همزمان عشقی قدیمی در این میانه ظهور می کند که عامل اصلی رفتارهای قهرمان یادعلی است. رمان با اتفاق های ریز و درشت غیرقابل پیش بینی جلو می رود و اتاقی که کسی نباید وارد آن شود… اتاق دربسته…

بخشی از متن کتاب: دوازده سال پیش، وسط گنبدهای کاهگلی پشت بام خانه ی پدری با انیس؛ دختر همسایه، قول و قراری می گذاریم که بعدها به این راحتی نمی شود فراموشش کرد. سال هاست که از آن شهر، با کوچه های تنگ و باریک و دیوارهای کاهگلی اش زده ام بیرون. چند سالی است در دود و شلوغی شهری که بیشتر شبیه جهنم است، با آلوشا و بچه مان، آرمیتا زندگی می کنیم.