آموت

آموت

آثار چاپ شده در آموت

محتوای اغلب این مجموعه داستان در خوانند نوعی تامل و درنگ را موجب می شود. به نظر می رسد شاکله ی اغلب داستان های این کتاب بر همکاری مخاطب با نویسنده در جهت تکمیل داستان بنا شده است و به کارگیری نماد در فضای داستانی ار مشخصات دیگر این کتاب است.

رمان «آلما» درباره ی شخصیتی است که بین فضایی شبه مدرن و شبه کلاسیک در نوسان است؛ شخصیتی که آمال درونی خود را با یک تک گویی طولانی بیان می کند و از دل همین گفتن ها و بازگفتن هاست که شمایل روایت داستانی آرام آرام آشکار می شود.