برگزاری مراسم جشن امضا

 در این جمع شاعرانه و صمیمی دوستان سوالات خود را درباره شعر و شاعری مبادله نمودند.

کتاب سیب هوس تازه ترین اثر این نیسنده با امضای خود شاعر در محل کتابفروشی موجود می باشد.