آغاز طرح تخفیف پاییزه کتاب

طرح تخفیف پاییزه کتاب از 2 آذر لغایت 22 آذرماه  با 30 الی 35 درصد تخفیف با همکاری خانه کتاب و کتاب محام، آغاز شد. 

این تخفیف شامل کتاب های بخش عمومی و همچنین کتاب هایی که در سایت خانه کتاب به ثبت رسیده باشند، می باشد.

دوستان گرامی ارائه کارت ملی برای استفاده از این طرح الزامست.

سقف خرید برای هر فرد معادل 100 هزار تومن در نظر گرفته شده است.

دریافت تخفیف فقط به خریدهای حضوری تعلق می گیرد و شامل خریدهای اینترنتی نیست.