جشن امضا

📚📚📚امروز در کتاب محام
دیدار با «نسیم مرعشی» و جشن امضای کتاب «هَرَس» تازه ترین اثر نویسنده‌ی رمان پر فروش «پاییز فصل آخر سال است»
مکان: اهواز،کیانپارس فلکه سوم نبش میهن شرقی کتاب محام ساعت۱۸