جشن امضای کتاب «کوله پشتی را از شانه ام بردار»

جشن امضای مجموعه داستان «کوله پشتی را از شانه ام بردار» با حضور نویسنده محترم خانم (نگین شوکتیان) پنج شنبه 27 آبان ماه ساعت 17:30 در محل کتاب محام برگزار خواهد شد.


منتظر حضورتان در این آئین زیبا هستیم.