تخفیف ویژه در پنجشنبه کتاب محام

کتاب محام در راستای فرهنگ ترویج کتاب و کتابخوانی ، پنجشنبه آخر هر ماه، تخفیف 15 درصدی برای دوستان محامی و همشهریان عزیز در نظر گرفته است.
 پنجشبه های محام رو به خاطر بسپارید.
 از همین ماه منتظر حضورتون هستیم.