مهدی مرادی متولد 1365 در اهواز، شاعر، منتقد، مترجم و روزنامه نگار است. همچنین دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و آموزگار دبیرستان است. مرادی شاعری ریزبین، آگاه، حساس و با زبان شعری سالم و شسته رفته است. شعر را به خوبی می شناسد و در امر سرایش بسیار دقیق و استادانه عمل می کند. تصویر سازی های شعر او نشان از دقت اعجاب آور شاعر به محیط اطراف خود و طبیعت پیرامونش، زندگی انسان ها و موجودات دیگر دارد. حتی فُرم و شکل یک حشره، یا آوند های گیاهی کوچک نیز از چشم تیزبین او مخفی نمی ماند. از نقاط قوت شعر مرادی می توان به نحوه ی صحیح برخورد او با جایگاه واژه و ساخت جمله، تقطیع های به جا، تصویر سازی های بعضا بکر و دیگرگونه دیدن پدیده ها و اندیشیدن، دوری از سطحی نگاری و سانتی مانتالیسم و پرهیز از حرکات نوآورانه ی بی دقت و بی هویت و نیز پایان بندی های عموما خوب و استادانه اشاره کرد.

مرادی در امر سرایش و ویرایش شعرش تا حد محافظه کاری دقت و حتی وسواس به خرج می دهد. مهدی مرادی از بهترین و توانمند ترین شاعران جوان استان خوزستان و حتی کشور است. تنها مجموعه ی شعر او " بعضی از ما " در سال 1387 به چاپ رسیده است و به غیر از آن مرادی به چاپ شعر هایی هم در مطبوعات ادبی همچون دنیای سخن، معیار، بایا، نوشتا، آزما، عصر پنجشنبه و... اقدام کرده است. مجموعه شعر " پوست دیگر نمیتواند مخفی ام کند " اون نیز مدتی پیش توسط نشر چشمه منتشر شد. مرادی همچنین دو مجموعه شعر برای نوجوانان به نام های " کلاغ سه شنبه " و " ساعت بدون تیک تاک " دارد که اولی را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دومی را نشر شکوفه به چاپ رسانده و برای آن ها جوایزی نیز دریافت کرده است. همچنین مجموعه شعر " کلاغ سه شنبه " به خط بریل برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است. گفتنی است مجموعه ی " ساعت بدون تیک تاک " او به تازگی به چاپ سوم رسیده است. وی با دانش قابل قبول و نثر دقیقی که دارد؛ در زمینه ی نقد، ترجمه و روزنامه نگاری نیز کارهای قابل توجهی انجام داده است که همگی در جای خود قابل اعتنا و ارزشمند هستند. او به حق یکی از امید های شعر امروز ایران است.