مرجان شیر محمدی متولد 1353 دانش آموخته ی سینما و تئاتر علاوه بر سینما دستی هم در نوشتن دارد.

نوشتن برای یک بازیگر سینما شاید کار آسانی نباشد ولی تعدادی از آنها بخوبی از عهده آن برآمده اند.

داستانهای شیر محمدی ملموس و پر از شخصیت های آشنا و درخور فیلم شدن هستند. چرا که «صدرعاملی»، کارگردان از روی یکی از داستان کوتاه های این نویسنده فیلم قابل قبولی ساخت‌‍.

«دیشب باباتو دیدم آیدا» اقتباسی از داستان کوتاه «بابای نورا» از مجموعه «بعد از آن شب» می باشد این فیلم بخوبی توانست مخاطب را راضی کند.

مرجان شیر محمدی همسر بهروز افخمی به خوبی توانسته در قالب داستان قصه های نو و رئال ساخته و پرداخته کند. او با واقعیت ها قصه می سازد و با دست مایه بازیگری و ذهن سینمایی که دارد. تصویر های زیبایی برای ذهن خواننده خلق می کند.