علی راکی (متولد 1362 اهواز)، دانشجوی رشته ی کارشناسی حقوق. وی زاده جنوب است و زمانی به دنیا آمد که اتفاق جنگ خانه های زیادی راخالی از هرم نفس انسان کرده بود.

وی شعر را برای دل خود از دوران نوجوانی آغازید و در گونه های مختلفش می سراید اما دفتر اول وی غالبا به شکل شعرای کلاسیک می باشد.

او نیز مانند خیل مهجور عاشقان این هنر، شاعری خود ساخته است؛ نوشتن را مشق هر شبه می داند و به تکرار دوباره و دوباره نوشتن را به جان می ستاید.

علی راکی افتخار شاگردی اساتید گران قدر هم استانی را از جمله: آقایان شیدا، نائل، سنایی و علی پور را داشته و حاصل این تلاش در آسمان بی کران شعر، سه دفتر است که دو تای آن به زیور چاپ نائل شده اند.

«آغاز باید کرد، انتشارات هزاره ققنوس» و «مرام عشق، انتشارات روشن مهر» دفتر سوم را به دلیل کمبود امکانات و هزینه های جانبی به گوشه ی دل گذاشته است تا حامی پیدا شود و این دل ناماندگار بی قرار را به سامان برساند.

هدف از این بخش به تمامی معرفی و شناساندن نویسندگان و شاعران هم استانی می باشد. چه بسا همین بخش کوچک باب آشنایی و به خصوص نقد نوشته هایشان باشد. گریزی که همه ما به آن ناگزیریم. امید است که چنین باشد و شاعران و نویسندگان جوان هم استانی بتوانند در این راه موفق باشند.

این چشمه ی بی قرار را باور کن پاییز و تن بهار را باور کن خورشید و مه و ستاره و دریا را این آیه ی بی شمار را باور کن (از دفتر مرام عشق) ای تو آن آیت نو ای تو آن سنگ صبور ای تو آن نوازش لحظه عشق به حیات دل بی تاب تنم جوشش دوباره ببخش (آغاز باید کرد)