مصطفی مستور داستان‌نویس، پژوهشگر و مترجم متولد 1343در اهواز است.

وی در سال 1367 در رشته مهندسی عمران فارغ ‌التحصیل شد و دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است.

مستور نخستین داستان خود را با عنوان دو چشمخانه خیس در سال 1369 نوشته و در همان سال در مجله ی کیان به چاپ رساند.

همچنین نخستین کتاب خود را نیز در سال 1377 با عنوان عشق روی پیاده‌رو شامل 12 داستان کوتاه به چاپ رساند.

از جمله آثار اوست: رمان روی ماه خداوند را ببوس ، مجموعه داستان چند روایت معتبر ، رمان استخوان خوک و دست‌های جذامی ، مجموعه داستان حکایت عشقی بی‌قاف، بی‌شین، بی‌نقطه ، مجموعه داستان عشق روی پیاده‌رو ، مجموعه داستان من دانای کل هستم ، مجموعه داستان تهران در بعد از ظهر ، مبانی داستان کوتاه ، ترجمه فاصله و داستان‌های دیگر اثر ریموند کارور، ترجمه سرشت و سرنوشت، سینمای کریشتف کیشلوفسکی اثر مونیکا مور، ترجمه پاکت‌ها و چند داستان دیگر اثر ریموند کارور و نمایش‌نامه دویدن در میدان تاریک مین .

از جمله جوایز اوست: برگزیده بهترین رمان سال‌های 79 و 80 جشنواره قلم زرین، برنده ی لوح تقدیر از نخستین مسابقه داستان‌نویسی صادق هدایت و برنده ی جایزه سوم مسابقه داستان کوتاه مجله ادبیات داستانی.

 

کارهای داستانی

 

• روی ماه خداوند را ببوس رمان 1379، نشر مرکز

 

• چند روایت معتبر مجموعه داستان 1382، نشر مرکز

 

• استخوان خوک و دست‌های جذامی رمان 1383، نشر مرکز

 

• حکایت عشقی بی‌قاف، بی‌شین، بی‌نقطه مجموعه داستان 1384، نشر چشمه

 

• عشق روی پیاده‌رو مجموعه داستان 1377، نشر رسش

 

• من دانای کل هستم مجموعه داستان 1383، انتشارات ققنوس

 

• من گنجشک نیستم رمان 1387، نشر مرکز

 

• تهران در بعد از ظهر مجموعه داستان 1389، نشر چشمه

 

• سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار رمان 1390، نشر مرکز

 

پژوهش

 

• مبانی داستان کوتاه، 1379، نشر مرکز

 

ترجمه

 

• فاصله و داستان‌های دیگر، ریموند کارور، 1380، نشر مرکز

 

• سرشت و سرنوشت، سینمای کریشتف کیشلوفسکی، مونیکا مور، 1386 نشر مرکز

 

• پاکت‌ها و چند داستان دیگر، ریموند کارور، 1382، نشر رسش

 

 

جوایز برگزیده بهترین رمان سال‌های 79 و 80 جشنواره قلم زرین برای رمان روی ماه خداوند را ببوس

 

• برگزیده بهترین رمان سال 1382 جایزه ادبی اصفهان برای رمان استخوان خوک و دست‌های جذامی

 

• برنده لوح تقدیر از نخستین مسابقه داستان‌نویسی صادق هدایت