رامین ناصح فورک (متولد بیستم آذر ماه 1360) در خانواده ای اهل علم و فرهنگ چشم به جهان گشود.

پدرش دکتر محمد ناصح از پیشکسوت ترین دندان پزشکان استان می باشد، فضل و کرامت پدر و مادر مهربانش در رشد و نمو ناصح چشمگیر بوده است و همین کرامت و تمکین از وی انسانی سرشته با جان آدمیت ساخته است.

ناصح در شهریور 1383 اقدام به تشکیل «کانون آینده نگری» به همت گروهی از فعالان فرهنگی استان نمود.

وی تا کنون ده کتاب نوشته که چهار جلد آن از وزارت ارشاد مجوز نشر دریافت کرده و به چاپ رسیده است.

آقای ناصح فعالیت فرهنگی و چاپ نشریات داخلی درون سازمانی زیادی داشته است و همچنین ذوق و طبع شاعرانه نیز دارد.

آثار او بیشتر در زمینه های: نو اندیشی دینی و تاریخ صدر اسلام و تصوف می باشد.

این پژوهشگر و روزنامه نگار خوزستانی به موضوعات فرهنگی و آسیب های اجتماعی نیز در مقالات خود پرداخته است. وی با قدم های شمرده و آهسته، پیوسته در خط مستقیم رشد و درک اجتماعی این مرز و بوم، گام برداشته است .

-1 بزم عارفان (1386 نشر البرز فردانش)

-2 مهار اعتیاد نیازمند عزم ملی است! (1387 نشر البرز فردانش)

-3 دغدغه های انسان آینده نگر (1389 نشر جادوی قلم)

-4 پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت انسانی (1391 نشر البرز فردانش).

کتاب «مسلـمانی زِ سَـر گـیریم» و «دیوان اشعار» ناصح نیز در انتظار کسب مجوز است.